Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget* nollställdes 2008-01-01 och nedan är i Augusti månad 2019:

Bygg & Anläggning 3,9 %
Fjärr & Distribution 7,6 %
Stycke & partigods 12,8 % **

* DMT kan som lägst vara 0%
** OnRoad